Shadow Yoga

Video: © Shadow Yoga

Shadow Yoga, Sundernath’ın (Shandor Remete) geliştirdiği bir Hatha Yoga sistemidir. Kaynağını kadim Hatha Yoga metinleri ile Sundernath’ın ömürlük yoga eğitimi ve tecrübesinden alır. Bu sistemde öğrencinin Hatha Yoga’ya bedenen ve zihnen hazır hale gelmesi önemli bir unsurdur. Günümüz popüler yoga sistemlerinde artık izine pek fazla rastlanmayan hazırlık serileri Shadow Yoga’da önemli yer tutar.

Basit hareketlerin bir araya gelmesinden oluşan Shadow Yoga prelüdleri ile kişi bedeninde ve davranışlarında saklı alışkanlıklarını, kör noktalarını, duygusal tıkanıklıklarını ve direnme kalıplarını gözleme imkanı bulabiliyor. Beden, ayaktan merkeze doğru güçlenirken, fazla kas gücünün yarattığı heyecandan arınan öğrenci, duygusal açıdan sağlam bir zemine basmaya başlıyor ve gizli kalmış beden zekası ile tanışıyor.

Shadow Yoga, Sundernath ile Emma Balnaves’in gözetiminde yetişen hocalar tarafından dünyanın farklı noktalarında öğretilmektedir.

Shadow Yoga sistemi hakkında bilgi edinmek için www.shadowyoga.com.